Terms and Conditions

Advertenties

Something notices

Huurovereenkomst vakantiewoning. 

Huurovereenkomst voor het vakantiehuis in Burgh-Haamstede, Bosweg 16. 

De ondergetekenden: 

a. Haranko Verhuur                    , verder te noemen ‘verhuurder’, 

b……………………….., verder te noemen de ‘huurder’. 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

  1. VERHUUR EN HUUR 

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur (met inventaris) betreffende een vakantiewoning gelegen in Burgh-Haamstede, Bosweg 16, verder te noemen ‘het gehuurde’. 

Het gehuurde mag door niet meer dan 6 volwassen personen en 2 kleine kinderen onder de 3 jaar worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. 

Er wordt niet verhuurd aan groepen jongeren. 

In het gehuurde zijn 2 huisdieren toegestaan. 

In het gehuurde mag er binnen niet worden gerookt. 

De totale huurprijs is vermeld op de factuur en is inclusief gebruik van de vaste inventaris, elektriciteit, gas, water en wi-fi. 

Inbegrepen zijn 6 dekbedden voor 6 volwassen personen. Lakenpakket en badlinnen is men per persoon per verblijf verplicht af te nemen i.v.m. hygiene. Deze staan vermeld op de factuur. Het bed- en badlinnen dient u bij vertrek te samen in een sloop in de hal te plaatsen.  

  1. HUURPERIODE 

De huurperiode begint op:   om 15.00 uur en eindigt op:   om 10.00 uur. 

  1. HUURPRIJS. 

De huurprijs staat vermeld op de factuur evenals de waarborgsom van 150,00 euro, welke 4 weken voor aankomst te zijn voldaan. 

De waarborgsom word binnen 4 weken teruggestort op rekeningnummer:  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mits alles in orde is bevonden door verhuurder. ( denk aan bed- en badlinnen, koelkast, afwasmachine, wasmachine, droger en open haard. Toelichting vind u in de welkomstmap) 

  1. ANNULERING. 

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen via telefoon of per mail. 

Huurder dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 

Restitutie van gehuurde vakantiewoning zal niet plaatsvinden.  

5.VERPLICHTINGEN VERHUURDER. 

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen. 

6.VERPLICHTINGEN HUURDER. 

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat netjes, opgeruimd en bezemschoon weer achter te laten (incl. de openhaard). De schoonmaakkosten van 70,00 euro (welke verplicht zijn) zijn op de factuur vermeld. 

7. SCHADE. 

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode. Het schadebedrag wordt in mindering gebracht van de borgsom. 

8. KOSTEN HERSTEL. 

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en diens instructies op te volgen. 

9. WANPRESTATIES HHURDER. 

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft verhuurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer verhuurder van dit recht gebruik wil maken, zal hij dit schriftelijk (via mail) en gemotiveerd aan huurder mee de delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding. 

10.Sleutelcode. 

De sleutelkluis waar u de sleutel kunt vinden hangt bij de voordeur. De code hiervoor is  

Graag dit ondertekende exemplaar van de overeenkomst per mail of post naar ons toezenden. 

Aldus overeengekomen en kennisgenomen ondertekend, 

Te Renesse                                                            d.d.                                   

VERHUURDER                                                           HUURDER 

                         Haranko Verhuur                                                                                   .                                            

. 

Haranko Verhuur, 

Harry en Anja Kostense 

Constantijnweg 11 

4325AP  Renesse 

Advertisements

Reserveer direct ! Bel: +31650126493 of mail ons: haranko2020@gmail.com

Translate »
Advertisements
Mobiele versie afsluiten
%%footer%%